ongdrink Intergroup 6926 LOGO
ongdrink Intergroup 6926 LOGO
ongdrink Intergroup 6926 LOGO

นํ้าดื่มลองดริ๊งค์

บริษัท ลองดริ๊งค์ อินเตอร์กรุ๊ป 6926 จำกัด

LONGDRINK PREMIUM WATER

เรามุ่งมั่นในการผลิตนํ้าดื่มคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยเพื่อบริการแก่ผู้บริโภค

อยากมีน้ำดื่มแบรนด์ตัวเอง?

ปั้นน้ำให้เป็นตัว… ปั้นธุรกิจคุณให้เป็นแบรนด์ด้วยน้ำดื่ม เลือกผลิตน้ำดื่มกับลองดริ๊งค์นะคะ น้ำคือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต มันจะดีกว่ามั้ยถ้าธุรกิจของคุณ สามารถทำสื่อโฆษณาผ่าน “น้ำดื่ม” ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจกเพื่อรับรองลูกค้า แจกตามงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ ผ่านโลโก้บริษัทเพื่อสร้างการจดจำ และยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ องค์กรของคุณได้อีกด้วย เพราะ “ลองดริ๊งค์” ใส่ใจลูกค้า และมองเห็นความต้องการของ “ลูกคัาเป็นสำคัญ” เราจึงใส่ใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ฉลาก และการบริการเพื่อจัดส่ง ให้ตรงเวลา แก้ไขปัญหา ไม่ทิ้งปัญหา ให้ลูกค้าต้องปวดหัว ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้า ตรงตามความต้องการ และคุณภาพน้ำดื่มที่มั่นใจกับโรงงานที่ได้มาตรฐาน 

ผ่านการตรวจ GMP จากกระทรวงสาธารณสุข
เลือกผลิตน้ำดื่มกับลองดริ๊งค์นะคะ พร้อมจัดส่งแล้วทั่วประเทศ

การกรองโดยระบบฟิลเทรชั่น (Filtration) หรือระบบ Softeners

Reverse Osmosis (R.O.) ซึ่งทำให้นํ้าที่ได้มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99%

ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี (Ultraviolet) และโอโซน (OZONE)

ongdrink Intergroup 6926 LOGO

นํ้าดื่มลองดริ๊งค์ Longdrink Water เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายนํ้าดื่มบรรจุ ในภาชนะที่ปิดสนิทภายใต้ตราสินค้าชื่อ “(ลองดริ๊งค์ Longdrink Water)” เรามุ่งมั่นในการผลิตนํ้าดื่มคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยเพื่อบริการแก่ผู้บริโภคนํ้าดื่มที่มาตรฐาน ได้คุณภาพนํ้าที่คุณมั่นใจได้

CONTACT

ตั้งอยู่เลขที่ 12/12 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540

MORE CONTACT

QR CODE

reserved@longdrink.com | Hosted & Developed by WebsiteGang