ongdrink Intergroup 6926 LOGO
ongdrink Intergroup 6926 LOGO

เกี่ยวกับเรา

ABOUT COMPANY

บริษัท ลองดริ๊งค์ อินเตอร์กรุ๊ป 6926 จำกัด

บริษัท ลองดริ๊งค์ อินเตอร์กรุ๊ป 6926 จำกัด รับผลิตน้ำดื่มภายใต้แบรนด์ของคุณเอง และเป็นผู้จัดจำหน่ายนํ้าดื่มบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทภายใต้ตราสินค้าชื่อ “ลองดริ๊งค์ (Longdrink Water)” เรามุ่งเน้นการบริการด้วยความใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้น้ำดื่มที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของคุณ และมุ่งมั่นผลิตน้ำดื่มคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ให้ลูกค้าทุกท่านและผู้บริโภคได้นํ้าดื่มที่ได้มาตรฐาน คุณภาพที่คุณมั่นใจ และพร้อมบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศ 

COMPANY PROFILE

mng

บริหารงานโดย

คุณหฤทชญา วุฒิกุลธรานนท์

เริ่มดำเนินการปี พ.ศ.2556 ภายใต้ชื่อ “ลองดริ๊งค์วอเตอร์”ก่อนจะผนวกธุรกิจเข้ากับ บริษัท ฐาพวุฒิ กลการ จำกัด และ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จึงตัดสินใจแยกธุรกิจออกมา และจดทะเบียนบริษัทฯ เป็น บริษัท ลองดริ๊งค์ อินเตอร์กรุ๊ป 6926 จำกัด เพื่อประกอบกิจการน้ำดื่มโดยเฉพาะ และยกระดับมาตรฐานการบริการให้สู่ระดับสากล 

ongdrink Intergroup 6926 LOGO

นํ้าดื่มลองดริ๊งค์ Longdrink Water เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายนํ้าดื่มบรรจุ ในภาชนะที่ปิดสนิทภายใต้ตราสินค้าชื่อ “(ลองดริ๊งค์ Longdrink Water)” เรามุ่งมั่นในการผลิตนํ้าดื่มคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยเพื่อบริการแก่ผู้บริโภคนํ้าดื่มที่มาตรฐาน ได้คุณภาพนํ้าที่คุณมั่นใจได้

CONTACT

ตั้งอยู่เลขที่ 12/12 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540

MORE CONTACT

QR CODE

reserved@longdrink.com | Hosted & Developed by WebsiteGang